گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه شرکت داروسازی جابربن حیان توسط تیم متخصص روکا و سرویس پخش زنده روکا