گروه صنعتی سپاهان

مجمع عمومی فوق العاده گروه صنعتی سپاهان در تاریخ 1400/06/13 توسط پلتفرم پخش زنده روکا، در شهر تهران برگزار شد.

دستور مجمع آنلاین برگزار شده توسط سامانه روکا، تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه بوده است. 

سهامداران محترم گروه صنعتی سپاهان جهت دریافت اطلاعات بیشتر می­توانند به سایت کدال مراجعه فرمایند.