پرسپولیسی ها سهامدار بانک گردشگری شدند

بانک گردشگری به عنوان حامی اصلی تیم پرسپولیس بعد از صعود حماسی این تیم به فینال لیگ قهرمانان آسیا نیز همگام با مردم تصمیم گرفت تا کادر فنی و بازیکنان این تیم را سهامدار بانک کند تا بیش از پیش سهمی در این پیروزی داشته باشد.

بانک گردشگری در راستای مسئولیت های اجتماعی و با شعار “گردش در مدار قهرمانی” به حمایت از تیم پرسپولیس پرداخت تا بتواند اطمینان خاطر بازیکنان را تا حدی فراهم سازد.