پخش زنده مجمع پتروشیمی اصفهان توسط سامانه مجامع روکا

مجمع عمومی عادی پتروشیمی اصفهان در تاریخ دوشنبه 31 شهریورماه سال جاری برگزار شد که پخش زنده مجمع پتروشیمی اصفهان با سامانه مجامع آنلاین روکا بود