پخش زنده مجمع قند پیرانشهر توسط سامانه روکا

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند پیرانشهر در روز دوشنبه 19 آبان ماه سال جاری برگزار شد. به دلیل محدودیت های ویروس کرونا این جلسه با حضور حداقلی سهامداران برگزار شد و اکثر سهامداران از طریق پخش زنده، این مجمع را به صورت آنلاین دنبال کردند.پخش زنده مجمع قند پیرانشهر توسط سامانه مجامع آنلاین روکا نیز برگزار شد. نماینده محترم بورس نیز به صورت مهمان وآنلاین نظاره گر این مجمع بود.