پخش زنده مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آذرآب توسط سامانه روکا

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آذرآب در روز دوشنبه 5 آبان ماه سال جاری برگزار شد. پخش زنده مجمع این شرکت را سامانه مجامع آنلاین روکا به عهده داشت. به دلیل محدودیت های ویروس کرونا، عمده سهامداران محترم شرکت آذرآب از به صورت آنلاین نظاره گر مجمع بودند.نماینده محترم بورس نیز به صورت آنلاین نظاره گر مجمع بود و در پایان مراسم به صورت تلفنی پاسخ سوالات متعدد سهامداران را پاسخ داد.