پخش زنده مجمع سیمان سپاهان توسط سامانه روکا

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان سپاهان در تاریم 2 آذرماه سال جاری برگزار شد. به دلیل محدودیت های ویروس کرونا، این مجمع با حضور حداقلی سهامداران محترم برگزار شد و عمده سهامداران از طریقه سامانه مجامع آنلاین روکا، نظاره گر این مجمع بودند. پخش زنده مجمع سیمان سپاهان با موفقیت توسط سامانه مجامع آنلاین روکا برگزار شد. نماینده محترم بورس نیز به صورت آنلاین، نظاره گر این مجمع بود.