پخش زنده مجمع بیمه البزر توسط سامانه مجامع روکا

مجمع عمومی عادی بیمه البرز در تاریخ دوشنبه 24 شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد.پخش زنده مجمع بیمه البرز توسط سامانه مجامع آنلاین روکا برگزار می شود.  سامانه روکا توانسته پخش زنده مجمع های زیادی را در تابستان سال جاری برگزار کند و رضایت مشتریان را به دست آورد.