ویژگی سیستم ایمیل امن

در این ویدئو قصد داریم شما را با 2 ویژگی مهم سیستم ایمیل امن آشنا کنیم.

سرویس ایمیل امن روکا رمز برای سازمان ها طراحی شده است. همراه ما باشید