ویدیو شرکت موننکو ایران

برگزاری جشن سالانه گروه مهندسین مشاور موننکو ایران توسط سامانه رویداد آنلاین روکا در تاریخ 1400/03/07

شرکت بزرگ موننکو ایران ، جهت تقدیر از کارمندان و انتخاب کارمندان نمونه در سال گذشته، جشنی با شکوه به میزبانی سامانه رویداد های آنلاین روکا برگزار کرد.