ویدیو شرکت توليد و مديريت نيروگاه زاگرس کوثر

مجمع عمومی عادی سالیانه نیروگاه زاگرس به صورت آنلاین در سامانه مجامع شرکت روکا برگزار گردید.

در تاریخ 11400/03/18 با استفاده از بستر آنلاین شرکت روکا، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر برگزار گردید. در این جلسه پیرامون مباحثی همچون گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار، انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره صحبت شد.