ویدیو شرکت بیمه پاسارگاد

مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه پاسارگاد توسط سامانه مجمع آنلاین شرکت روکا برگزار شد.

در تاریخ 1400/03/19 به کمک سامانه مجامع شرکت روکا، مجمع عمومی عادی سالیانه متعلق به بیمه پاسارگاد برگزار گردید.

از جمله موضوعات مهمی که در این مجمع به آن پرداخته شد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
  2. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
  3. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  4. تعیین پاداش هیئت مدیره