هیجان در خرید و فروش سهم شستا!

امروز با اختلالی که در برخی از کارگزاری ها در زمان معاملات ” شستا” در دامنه نوسان  اتفاق افتاد موجب ایجاد هیجان در خرید و فروش این سهم شد.

در پی اختلال پیش آمده، دامنه نوسان ” شستا” در زمان معاملات در پرتفوی برخی از سهامداران نسبت به سایت tsetmc مغایر بود و همین موضوع موجب سردرگمی سهامداران این شرکت شد.

با توجه به بروز این مشکل برخی از سهامداران طی تماس با بخش صدای سهامدار خواستار رسیدگی مدیران بورس به این موضوع و ابطال معاملات امروز ” شستا” شدند.