همزمان با بازگشایی نماد، شستا برنامه افزایش سرمایه ۷۸ درصدی داد

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی از برنامه افزایش سرمایه ۷۸ درصدی از محل سایر اندوخته ها خبر داد.

شستا” در نظر دارد سرمایه فعلی را از 8 به 14.2 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی هلدینگ شستا بورسی از محل سایر اندوخته ها اعمال خواهد شد تا قادر به مشارکت در افزایش سرمایه‌ هلدینگ‌های تابعه و سرمایه‌گذاری از طریق خرید سهام شود.

سازمان تامین اجتماعی 88.5 درصد از سهام این هلدینگ بزرگ بورسی را در اختیار دارد.