مجمع عمومی فوق العاده چیست؟

در موارد ویژه‌ای که برای شرکت پیش می‌آید و در صلاحیت وظایف مجمع عمومی عادی نیست ولی برای اتخاذ تصمیم در خصوص آن‌ها نیاز به تصویب سهامداران می‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می‌شود.

وظایف مجمع عمومی مؤسس به شرح زیر است:

تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم، اصلاح آن.

رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و نیز احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم.

تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

حدنصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده هنگامی رسمیت خواهد یافت که دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رأی در جلسه حاضر باشند.

سامانه مجامع آنلاین روکا با قابلیت پخش زنده مجامع و امکانات ویژه سهامداران بورسی از جمله رای گیری، آماده ارائه خدمات و برگزاری مجامع آنلاین بورسی می باشد.