مجمع عمومی فوق العاده شرکت حفاری شمال

مجمع عمومی فوق العاده شرکت حفاری شمال، به منظور افزایش سرمایه در تاریخ 16 اسفند 1399 توسط سامانه مجامع آنلاین روکا برگزار شد. از حاضرین در این مجمع فوق العاده می­توان به : بیمه سلامت ایرانیان، سرمایه گذاری صبا تامین، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران اشاره کرد. همچنین بر اساس رای گیری به عمل آماده در جلسه مجمع عمومی اعضای هیئت رئیسه نیز انتخاب گردیدند. در این مجمع فوق العاده با افزایش سرمایه موافقت شد و زمان بندی ثبت افزایش سرمایه اعلام شد.