مجمع عمومی فوق العاده بیمه پاسارگاد

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بیمه پاسارگاد توسط تیم تخصص و متعهد روکا

شرکت بیمه پاسارگاد، جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، با همکاری تیم روکا مجمع عمومی فوق العاده برگزار کرد. اطلاعات بیشتر در خصوص تصمیمات این مجمع در سایت کدال در دسترس کاربران قرار گرفته است.