مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ملارد شیر

تیم روکا موفق به برگزاری سومین مجمع شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر به صورت آنلاین شد. دستور این جلسه تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه بوده و نتایج آن در دسترس سهامداران قرار گرفته است.