مجمع عمومی فوق‌العاده گروه سرمایه‌گذاری صنایع بهشهر ایران

تیم روکا با داشتن پلتفرم مجمع آنلاین و مهندسین متخصص ، مجمع شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران را که دستور آن تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه بوده به صورت آنلاین برگزار کرد.