مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان در تاریخ 1400/7/3 توسط سامانه مجامع آنلاین روکا برگزار گردید. موضوع اصلی این مجمع تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه بود. در این مجمع حدود 15نفر از سهامداران به صورت حضوری و مابقی سهامداران از طریق پلتفرم روکا در جریان مجمع قرار گرفتند.