مجمع عمومی فوق‌العاده بیمه سرمد

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بیمه سرمد، توسط سامانه مجامع آنلاین روکا.

دستور جلسه مجمع شرکت محترم بیمه سرمد، انتخاب اعضای هیئت مدیره بوده است و در تاریخ 1400/7/19  به صورت آنلاین بر بستر روکا برگزار شد.