مجمع عمومی عادی سالیانه واعتبار برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (واعتبار) برای سال مالی منتهی به تیرماه سال جاری برگزار شد.

براساس گزارشات منتشر شده ، تصمیمات مجمع عمومی شرکت  سرمایه گذاری اعتبار ایران به شرح زیر می باشد:

  • سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۱۸۰ ریال و ارزش دفتری هر سهم به مبلغ یک هزار و ۷۷۱ ریال تصویب شد.
  • سود خالص ۲۸۷ میلیارد و ۳۱۹ میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره با لحاظ کردن مصوبات مجمع، ۲۵۵ میلیارد و ۳۸ میلیون ریال اعلام شد.
  • فریوران راهبرد به عنوان بازرس قانونی انتخاب شد.
  • روزنامه “دنیای اقتصاد” به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.