مجمع عمومی عادی سالیانه مجتمع مسکونی آتی‌ساز (فاز2)