مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پمپ سازی ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پمپ سازی ایران در تاریخ 1400/7/27 توسط سامانه روکا برگزار شد. حدود 15 نفر از سهامداران  به صورت حضوری در محل تالار همایش و پذیرایی معلم و مابقی به صورت آنلاین و از طریق پلتفرم روکا در جریان تصمیمات این مجمع قرار گرفتند. خلاصه تصمیمات این مجمع هم اکنون در سایت کدال در دسترس سهامداران قرار گرفته است.