مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع آذرآب

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه گروه صنایع آذرآب در تاریخ 1400/7/11 توسط سامانه مجامع آنلاین روکا

نوبت اول مجمع این شرکت در تاریخ 1400/4/31 به دلیل نرسیدن به حد نصاب، کنسل و مجددا در این تاریخ به طور کامل توسط سامانه روکا برگزار گردید.