مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران