مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت آلومینیوم ایران