مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه