مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر