مجمع عمومی به طور فوق العاده بانک ملل برگزار شد

مجمع عمومی به طور فوق العاده مؤسسه اعتباری ملل برگزار شد و سهامداران این موسسه در این مجمع ضمن تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۸ سود نقدی ۱۴ تومانی برای پرداخت به سهامداران تصویب کردند.

طبق صورت‌های مالی مؤسسه اعتباری ملل در سال مالی منتهی به اسفندماه ۱۳۹۸ این مؤسسه توانسته به ازای هر سهم ۳۵۱ ریال سود شناسایی کند و این میزان سود هر سهم در مجمع تصویب شد.