مجامع منتخب

بانک صادرات

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صادرات توسط پلتفرم مجامع آنلاین روکا. مورخ 1400/4/29 مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صادرات تحت عنوان نماد بورسی وبصادر توسط سامانه پخش زنده مجامع روکا برگزار شد و به بررسی کلیه مفاد دستور کار

ادامه مطلب »

بانک تجارت

پلتفرم روکا دو مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی فوق العاده بانک تجارت را برگزار کرد. دو مجمع بانک تجارت که شامل مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی فوق العاده بود در تاریخ 1400/4/29 توسط پلتفرم

ادامه مطلب »

شرکت پالایش نفت لاوان

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت لاوان در دو شهر تهران و بندرعباس بر بستر سرویس مجامع آنلاین روکا برگزار شد. در تاریخ 1400/04/29 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت لاوان به صورت همزمان در دو شهر تهران

ادامه مطلب »

شرکت زرماکارون

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت زرماکارون به صورت آنلاین توسط سامانه مجامع روکا برگزار گردید. مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت زرماکارون که با نماد بورسی غزر شناخته می شود در تاریخ 1400/04/16 بر بستر سامانه آنلاین مجامع روکا برگزار

ادامه مطلب »

شرکت پتروشیمی امیرکبیر

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی امیرکبیر توسط سامانه آنلاین مجمع روکا برگزار گردید. در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی امیرکبیر که در تاریخ 1400/04/13 بر بستر سامانه مجامع روکا برگزار شد به موضوعاتی از قبیل انتخاب روزنامة

ادامه مطلب »

شرکت ماشین سازی اراک

مجمع عمومی فوق العاده شرکت ماشین سازی اراک در تاریخ 1399/12/27 توسط سامانه مجمع آنلاین روکا برگزار شد. در این مجمع که در شهر اراک برگزار گردید به موضوع افزایش سرمایه پرداخته شد. این مجمع، دومین مجمع برگزار شده شرکت

ادامه مطلب »

پست بانک ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه پست بانک ایران در تاریخ 1400/4/26 بر بستر سامانه آنلاین مجمع روکا برگزار گردید. با توجه به حفظ پروتکل های بهداشتی، مجمع عمومی عادی سالیانه پست بانک ایران توسط سامانه مجامع روکا در روز شنبه مورخ 1400/4/26برگزار شد و

ادامه مطلب »

مجمع عمومی فوق العاده شرکت حفاری شمال

مجمع عمومی فوق العاده شرکت حفاری شمال، به منظور افزایش سرمایه در تاریخ 16 اسفند 1399 توسط سامانه مجامع آنلاین روکا برگزار شد. از حاضرین در این مجمع فوق العاده می­توان به : بیمه سلامت ایرانیان، سرمایه گذاری صبا تامین،

ادامه مطلب »

شرکت پتروشیمی اصفهان

 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت پتروشیمی اصفهان در نوبت دوم ، توسط سامانه روکا برگزار شد. پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1399/06/31 که به حد نصاب نرسید، از کلیه سهامداران، وکیل و یا قائم مقام قانونی و

ادامه مطلب »

ویدیو شرکت بیمه پاسارگاد

مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه پاسارگاد توسط سامانه مجمع آنلاین شرکت روکا برگزار شد. در تاریخ 1400/03/19 به کمک سامانه مجامع شرکت روکا، مجمع عمومی عادی سالیانه متعلق به بیمه پاسارگاد برگزار گردید. از جمله موضوعات مهمی که در این

ادامه مطلب »

بیمه سامان

مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه سامان مورخ 1400/04/31 در سامانه مجامع روکا به صورت آنلاین برگزار شد. پیرو اطلاع رسانی بیمه سامان در سامانه کدال تحت عنوان نماد بورسی بساما، مجمع این بیمه محترم در تاریخ 1400/04/31 در سامانه پخش

ادامه مطلب »

بیمه ملت

بر بستر سامانه مجامع شرکت روکا، مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه ملت برگزار شد. پیرامون اگهی دعوت به حضور در مجمع بیمه ملت در سایت کدال، مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه ملت درتاریخ 1400/03/31 بر بستر سامانه مجامع آنلاین روکا

ادامه مطلب »

پخش زنده مجمع بیمه البرز توسط سامانه مجامع روکا

پخش زنده مجمع عمومی عادی بیمه البرز در تاریخ دوشنبه 24 شهریورماه توسط سامانه مجامع آنلاین روکا برگزار شد.این مجمع آنلاین که تقریبا 4 ساعت به طول انجامید توسط سامانه روکا به صورت پخش زنده و آنلاین برای سهامداران محترم

ادامه مطلب »

شرکت بهنوش

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بهنوش در تاریخ 1400/4/27 به کمک سرویس مجامع آنلاین روکا. مورخ 1400/4/27 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بهنوش به صورت آنلاین توسط سرویس مجامع روکا برگزار شد و به بررسی مفاد مندرج در دستور

ادامه مطلب »

شرکت مهرام

سرویس پخش زنده روکا مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مهرام را به صورت آنلاین برگزار کرد. با استفاده از سرویس پخش زنده روکا، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مهرام در تاریخ 1400/4/28 برگزار گردید. در جلسه مجمع این شرکت به

ادامه مطلب »

ویدیو شرکت رایان هم افزار

مورخ 1400/03/23 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رایان هم افزار به کمک سامانه مجامع آنلاین شرکت روکا برگزار شد. در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رایان هم افزار در مورد موضوعاتی از قبیل انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه

ادامه مطلب »

شرکت به پرداخت ملت

مورخ 1400/02/18 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به پرداخت ملت توسط سامانه آنلاین مجمع شرکت روکا برگزار گردید. در جلسه مجمع آنلاینی که بر بستر سامانه مجامع روکا برگزار گردید موضوعاتی از قبیل انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه

ادامه مطلب »

شرکت پلي پروپيلن جم

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پلي پروپيلن جم بر بستر سامانه مجامع آنلاین شرکت روکا برگزار شد. مجمع عمومی فوق العاده شرکت پلي پروپيلن جم درتاریخ 1400/02/20 توسط سامانه مجامع آنلاین روکا برگزار گردید. طی دستور جلسه ارائه شده توسط

ادامه مطلب »

شرکت فرآوري معدنی اپال کانی پارس

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرآوری معدني اپال کانی پارس توسط سامانه مجامع آنلاین روکا. این مجمع در تاریخ 1400/02/22 در استان تهران بر بستر سامانه مجامع آنلاین شرکت روکا برگزار گردید و به بررسی دستورجلسه مجمع شرکت فرآوری

ادامه مطلب »

شرکت پتروشیمی مارون

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی مارون بر بستر سامانه آنلاین مجامع روکا. مجمع شرکت پتروشیمی مارون که با نماد بورسی مارون شناخته می شود در تاریخ 1400/4/27 در  محل شهر تهران توسط سامانه مجامع آنلاین روکا برگزار گردید

ادامه مطلب »

شرکت آسان پرداخت پرشین

دو مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت آپ به کمک پلتفرم مجامع روکا برگزار شد. در تاریخ 1400/04/31 مجامع عمومی عادی سالیانه و عادی فوق العاده شرکت آسان پرداخت پرشین بر بستر سامانه مجمع روکا در ساعت 10:00

ادامه مطلب »

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سرویس مجامع آنلاین روکا در تاریخ 1400/04/31، مجمع گروه اقتصادي کرمان خودرو را برگزار کرد. مجمع عمومی عادی سالیانه گروه اقتصادی کرمان خودرو به صورت آنلاین بر بستر سامانه پخش زنده روکا برگزار شد. از جمله موارد مهمی که در

ادامه مطلب »

شرکت صنایع آذر آب

مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع آذرآب توسط سامانه مجامع شرکت روکا برگزار شد. پیرامون دستورالعمل های برگزاری مجامع در شرایط فعلی، مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع آذرآب درتاریخ 1400/2/8 توسط سامانه مجامع آنلاین روکا به صورت مجازی برگزار

ادامه مطلب »

بیمارستان مسیح دانشوری

بیمارستان مسیح دانشوری طی یک رویداد آنلاین از اختراع جدید خود جهت مبارزه و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا رونمایی کرد. این کنگره علمی با حضور علی اکبر ولایتی، ریاست بیمارستان مسیح دانشوری، پیمان صالحی، معاون نوآوری و تجاری سازی

ادامه مطلب »