مجامع شرکت گروه صنعتی پاکشو

 

برای مشاهده تصاویر هریک از مجمع‌ها روی آن کلیک کنید.

مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده - تیر 1402
شرکت گروه صنعتی پاکشو
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده - تیر 1402
شرکت گروه صنعتی پاکشو
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده - تیر 1402
شرکت گروه صنعتی پاکشو
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده - تیر 1402
شرکت گروه صنعتی پاکشو
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده - تیر 1402
شرکت گروه صنعتی پاکشو
قبل
بعدی