مجامع شرکت مجتمع توليدی نيلی صنعت کرمان

 

برای مشاهده تصاویر هریک از مجمع‌ها روی آن کلیک کنید.

مجمع عمومی عادی سالیانه - تیر 1402
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان
مجمع عمومی عادی سالیانه - تیر 1402
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان
مجمع عمومی عادی سالیانه - تیر 1402
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان
مجمع عمومی عادی سالیانه - تیر 1402
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان
قبل
بعدی