مجامع شركت پالایش نفت تبریز

 

برای مشاهده تصاویر هریک از مجمع‌ها روی آن کلیک کنید.

مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده - تیر 1402
شرکت پالایش نفت تبریز
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده - تیر 1402
شرکت پالایش نفت تبریز
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده - تیر 1402
شرکت پالایش نفت تبریز
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده - تیر 1402
شرکت پالایش نفت تبریز
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده - تیر 1402
شرکت پالایش نفت تبریز
قبل
بعدی