ویدیو مجامع برگزار شده (برای مشاهده ویدیو روی تصویر کلیک کنید)

شرکت توسعه اقتصادی آرین

در تاریخ 1400/04/22 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه اقتصادی آرین توسط سامانه مجامع آنلاین شرکت روکا برگزار گردید. جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نماد بورسی وآرین متعلق به شرکت توسعه اقتصادی آرین با توجه به شیوه نامه های

ادامه مطلب »

گروه صنعتی سدید

مجمع عمومی عادی سالیانه گروه صنعتی سدید بر بستر سامانه مجمع آنلاین روکا برگزار گردید. در تاریخ 1400/4/22مجمع عمومی عادی سالیانه نماد بورسی وسدید در سامانه مجامع شرکت روکا برگزار شد. از جمله مهم ترین موضوعی که در جلسه فوق مورد بررسی

ادامه مطلب »

شرکت زرماکارون

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت زرماکارون به صورت آنلاین توسط سامانه مجامع روکا برگزار گردید. مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت زرماکارون که با نماد بورسی غزر شناخته می شود در تاریخ 1400/04/16 بر بستر سامانه آنلاین مجامع روکا برگزار

ادامه مطلب »

شرکت پتروشیمی امیرکبیر

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی امیرکبیر توسط سامانه آنلاین مجمع روکا برگزار گردید. در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی امیرکبیر که در تاریخ 1400/04/13 بر بستر سامانه مجامع روکا برگزار شد به موضوعاتی از قبیل انتخاب روزنامة

ادامه مطلب »

شرکت غلتک سازان سپاهان

در تاریخ 1400/04/13 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت غلتک سازان سپاهان توسط سامانه مجامع روکا برگزار گردید. در مجمع آنلاین نماد بورسی فسازان که به صورت عمومی عادی سالیانه برگزار شد و به موضوعاتی از قبیل انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار، تعیین

ادامه مطلب »

شرکت لیزینگ کارآفرین

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ کارآفرین توسط سامانه مجامع آنلاین روکا برگزار شد. در تاریخ 1400/04/07 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ کارآفرین بر بستر سامانه مجامع آنلاین روکا برگزار گردید و به بررسی دستورات جلسه این مجمع پرداخته

ادامه مطلب »

شرکت ایرانیت

برگزاری مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده شرکت ایرانیت بر بستر سامانه مجمع شرکت روکا. مورخ 1400/04/02 مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده شرکت ایرانیت به صورت آنلاین توسط سامانه مجامع روکا برگزار شد. در این جلسه در

ادامه مطلب »

بیمه ملت

بر بستر سامانه مجامع شرکت روکا، مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه ملت برگزار شد. پیرامون اگهی دعوت به حضور در مجمع بیمه ملت در سایت کدال، مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه ملت درتاریخ 1400/03/31 بر بستر سامانه مجامع آنلاین روکا

ادامه مطلب »

ویدیو شرکت رایان هم افزار

مورخ 1400/03/23 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رایان هم افزار به کمک سامانه مجامع آنلاین شرکت روکا برگزار شد. در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رایان هم افزار در مورد موضوعاتی از قبیل انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه

ادامه مطلب »

ویدیو شرکت بیمه پاسارگاد

مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه پاسارگاد توسط سامانه مجمع آنلاین شرکت روکا برگزار شد. در تاریخ 1400/03/19 به کمک سامانه مجامع شرکت روکا، مجمع عمومی عادی سالیانه متعلق به بیمه پاسارگاد برگزار گردید. از جمله موضوعات مهمی که در این

ادامه مطلب »

ویدیو شرکت توليد و مديريت نيروگاه زاگرس کوثر

مجمع عمومی عادی سالیانه نیروگاه زاگرس به صورت آنلاین در سامانه مجامع شرکت روکا برگزار گردید. در تاریخ 11400/03/18 با استفاده از بستر آنلاین شرکت روکا، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر برگزار گردید. در

ادامه مطلب »