ویدیو مجامع برگزار شده (برای مشاهده ویدیو روی تصویر کلیک کنید)

شرکت مديريت سرمايه گذاری اميد

در تاریخ 1400/02/29مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مديريت سرمايه گذاری اميد توسط سامانه مجامع شرکت روکا برگزار گردید. مهم ترین موضوعاتی که در جلسه آنلاین مجمع شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد مطرح گردید می توان به مواردی از قبیل انتخاب

ادامه مطلب »

شرکت سیمان ایلام

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ایلام بر بستر آنلاین سامانه مجمع شرکت روکا برگزار گردید. با توجه به شیوه نامه های بهداشتی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ایلام توسط سامانه مجامع روکا در روز چهار شنبه مورخ 1400/02/29  برگزار شد. به

ادامه مطلب »

شرکت توليد برق ماه تاب کهنوج

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت توليد برق ماه تاب کهنوج توسط سامانه مجامع آنلاین روکا برگزار شد. پیرو شیوه نامه های بهداشتی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توليد برق ماه تاب کهنوج مورخ 1400/02/28 به صورت آنلاین بر

ادامه مطلب »

شرکت سرمایه گذاری بوعلی

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاری بوعلي به صورت آنلاین بر بستر سامانه مجامع آنلاین شرکت روکا برگزار شد. مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاری بوعلی در تاریخ 1400/02/27 توسط سامانه آنلاین مجمع روکا برگزار گردید. دستور

ادامه مطلب »

شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شير

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشاورزي و دامپروري ملارد شير بر بستر سامانه مجمع شرکت روکا. در تاریخ 1400/02/27 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشاورزي و دامپروري ملارد شير به صورت آنلاین توسط سامانه مجامع شرکت روکا برگزار گردید.

ادامه مطلب »

شرکت فرآوري معدنی اپال کانی پارس

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرآوری معدني اپال کانی پارس توسط سامانه مجامع آنلاین روکا. این مجمع در تاریخ 1400/02/22 در استان تهران بر بستر سامانه مجامع آنلاین شرکت روکا برگزار گردید و به بررسی دستورجلسه مجمع شرکت فرآوری

ادامه مطلب »

شرکت پلي پروپيلن جم

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پلي پروپيلن جم بر بستر سامانه مجامع آنلاین شرکت روکا برگزار شد. مجمع عمومی فوق العاده شرکت پلي پروپيلن جم درتاریخ 1400/02/20 توسط سامانه مجامع آنلاین روکا برگزار گردید. طی دستور جلسه ارائه شده توسط

ادامه مطلب »

شرکت به پرداخت ملت

مورخ 1400/02/18 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به پرداخت ملت توسط سامانه آنلاین مجمع شرکت روکا برگزار گردید. در جلسه مجمع آنلاینی که بر بستر سامانه مجامع روکا برگزار گردید موضوعاتی از قبیل انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه

ادامه مطلب »

بیمارستان مسیح دانشوری

بیمارستان مسیح دانشوری طی یک رویداد آنلاین از اختراع جدید خود جهت مبارزه و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا رونمایی کرد. این کنگره علمی با حضور علی اکبر ولایتی، ریاست بیمارستان مسیح دانشوری، پیمان صالحی، معاون نوآوری و تجاری سازی

ادامه مطلب »

شرکت صنایع آذر آب

مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع آذرآب توسط سامانه مجامع شرکت روکا برگزار شد. پیرامون دستورالعمل های برگزاری مجامع در شرایط فعلی، مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع آذرآب درتاریخ 1400/2/8 توسط سامانه مجامع آنلاین روکا به صورت مجازی برگزار

ادامه مطلب »

شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر (با نماد شوینده)، توسط سامانه مجمع آنلاین روکا در تاریخ 1400/01/25برگزار شد. در این مجمع که برای سال مال منتهی به 1399/09/30 بوده است به دستورات ذیل پرداخته شد: استماع

ادامه مطلب »

شرکت ماشین سازی اراک

مجمع عمومی فوق العاده شرکت ماشین سازی اراک در تاریخ 1399/12/27 توسط سامانه مجمع آنلاین روکا برگزار شد. در این مجمع که در شهر اراک برگزار گردید به موضوع افزایش سرمایه پرداخته شد. این مجمع، دومین مجمع برگزار شده شرکت

ادامه مطلب »