ویدیو مجامع برگزار شده (برای مشاهده ویدیو روی تصویر کلیک کنید)

بانک صادرات

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صادرات توسط پلتفرم مجامع آنلاین روکا. مورخ 1400/4/29 مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صادرات تحت عنوان نماد بورسی وبصادر توسط سامانه پخش زنده مجامع روکا برگزار شد و به بررسی کلیه مفاد دستور کار

ادامه مطلب »

شرکت مهرام

سرویس پخش زنده روکا مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مهرام را به صورت آنلاین برگزار کرد. با استفاده از سرویس پخش زنده روکا، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مهرام در تاریخ 1400/4/28 برگزار گردید. در جلسه مجمع این شرکت به

ادامه مطلب »

شرکت بهنوش

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بهنوش در تاریخ 1400/4/27 به کمک سرویس مجامع آنلاین روکا. مورخ 1400/4/27 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بهنوش به صورت آنلاین توسط سرویس مجامع روکا برگزار شد و به بررسی مفاد مندرج در دستور

ادامه مطلب »

شرکت پتروشیمی مارون

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی مارون بر بستر سامانه آنلاین مجامع روکا. مجمع شرکت پتروشیمی مارون که با نماد بورسی مارون شناخته می شود در تاریخ 1400/4/27 در  محل شهر تهران توسط سامانه مجامع آنلاین روکا برگزار گردید

ادامه مطلب »

گروه صنعتی سپاهان

پلتفرم روکا مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام گروه صنعتی سپاهان را در تاریخ 1400/4/26 برگزار کرد. پیرو رعایت کلیه شیوه نامه های بهداشتی، گروه صنعتی سپاهان با هماهنگی سامانه مجمع شرکت روکا، مجمع عمومی عادی سالیانه خود را در

ادامه مطلب »

پست بانک ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه پست بانک ایران در تاریخ 1400/4/26 بر بستر سامانه آنلاین مجمع روکا برگزار گردید. با توجه به حفظ پروتکل های بهداشتی، مجمع عمومی عادی سالیانه پست بانک ایران توسط سامانه مجامع روکا در روز شنبه مورخ 1400/4/26برگزار شد و

ادامه مطلب »

شرکت سیمان عمران انارک

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان عمران انارک در این مجمع که در تاریخ 1400/4/26 توسط سامانه روکا برگزار شد، به پرداخت سود عملکرد سال 1399 پرداخته شد. همچنین در این مجمع مقرر گردید که تا پایان مرداد ماه

ادامه مطلب »

شرکت توسعه اقتصادی آرین

در تاریخ 1400/04/22 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه اقتصادی آرین توسط سامانه مجامع آنلاین شرکت روکا برگزار گردید. جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نماد بورسی وآرین متعلق به شرکت توسعه اقتصادی آرین با توجه به شیوه نامه های

ادامه مطلب »

گروه صنعتی سدید

مجمع عمومی عادی سالیانه گروه صنعتی سدید بر بستر سامانه مجمع آنلاین روکا برگزار گردید. در تاریخ 1400/4/22مجمع عمومی عادی سالیانه نماد بورسی وسدید در سامانه مجامع شرکت روکا برگزار شد. از جمله مهم ترین موضوعی که در جلسه فوق مورد بررسی

ادامه مطلب »

شرکت زرماکارون

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت زرماکارون به صورت آنلاین توسط سامانه مجامع روکا برگزار گردید. مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت زرماکارون که با نماد بورسی غزر شناخته می شود در تاریخ 1400/04/16 بر بستر سامانه آنلاین مجامع روکا برگزار

ادامه مطلب »

شرکت پتروشیمی امیرکبیر

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی امیرکبیر توسط سامانه آنلاین مجمع روکا برگزار گردید. در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی امیرکبیر که در تاریخ 1400/04/13 بر بستر سامانه مجامع روکا برگزار شد به موضوعاتی از قبیل انتخاب روزنامة

ادامه مطلب »

شرکت غلتک سازان سپاهان

در تاریخ 1400/04/13 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت غلتک سازان سپاهان توسط سامانه مجامع روکا برگزار گردید. در مجمع آنلاین نماد بورسی فسازان که به صورت عمومی عادی سالیانه برگزار شد و به موضوعاتی از قبیل انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار، تعیین

ادامه مطلب »