ویدیو مجامع برگزار شده (برای مشاهده ویدیو روی تصویر کلیک کنید)

ویدیو شرکت رایان هم افزار

مورخ 1400/03/23 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رایان هم افزار به کمک سامانه مجامع آنلاین شرکت روکا برگزار شد. در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رایان هم افزار در مورد موضوعاتی از قبیل انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه

ادامه مطلب »

ویدیو شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شير

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت کشاورزي و دامپروري ملارد شير بر بستر سامانه مجامع شرکت روکا. در تاریخ 1400/03/22 توسط سامانه مجامع روکا، مجمع عمومی فوق العاده شرکت ملاردشیر جهت انتخاب اعضای هیئت‌مدیره جدید برگزار شد. به این صفحه امتیاز

ادامه مطلب »

ویدیو شرکت بیمه پاسارگاد

مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه پاسارگاد توسط سامانه مجمع آنلاین شرکت روکا برگزار شد. در تاریخ 1400/03/19 به کمک سامانه مجامع شرکت روکا، مجمع عمومی عادی سالیانه متعلق به بیمه پاسارگاد برگزار گردید. از جمله موضوعات مهمی که در این

ادامه مطلب »

ویدیو شرکت توليد و مديريت نيروگاه زاگرس کوثر

مجمع عمومی عادی سالیانه نیروگاه زاگرس به صورت آنلاین در سامانه مجامع شرکت روکا برگزار گردید. در تاریخ 11400/03/18 با استفاده از بستر آنلاین شرکت روکا، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر برگزار گردید. در

ادامه مطلب »

ویدیو شرکت نفت پارس

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت پارس توسط سامانه مجامع آنلاین شرکت روکا برگزار گردید. مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت پارس در تاریخ 1400/03/18 بر بستر سامانه مجمع روکا در ساعت 14:00 برگزار شد و موضوعات دستور جلسه مجمع

ادامه مطلب »

ویدیو شرکت موننکو ایران

برگزاری جشن سالانه گروه مهندسین مشاور موننکو ایران توسط سامانه رویداد آنلاین روکا در تاریخ 1400/03/07 شرکت بزرگ موننکو ایران ، جهت تقدیر از کارمندان و انتخاب کارمندان نمونه در سال گذشته، جشنی با شکوه به میزبانی سامانه رویداد های

ادامه مطلب »

ویدیو شرکت داروسازي اسوه

مجمع عمومی فوق العاده شرکت دارو سازی اسوه توسط سامانه مجمع آنلاین روکا برگزار گردید. در تاریخ 1400/03/04مجمع عمومی فوق العاده شرکت داروسازی اسوه در سامانه مجامع شرکت روکا برگزار شد. از جمله مهم ترین موضوعی که در جلسه فوق

ادامه مطلب »

ویدیو شرکت داروسازی جابر ابن حيان

در تاریخ 1400/03/05جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی جابر ابن حيان توسط سامانه مجامع آنلاین شرکت روکا برگزار گردید. جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازي جابر ابن حيان با توجه به شیوه نامه های برگزای مجامع در شرایط

ادامه مطلب »

ویدیو شرکت بیمه ملت

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه ملت بر بستر سامانه مجامع آنلاین روکا. مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه ملت در تاریخ 1400/03/03 به صورت آنلاین توسط سامانه مجمع شرکت روکا برگزار شد. موضوع مهمی که در این جلسه مورد بررسی

ادامه مطلب »

شرکت مديريت سرمايه گذاری اميد

در تاریخ 1400/02/29مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مديريت سرمايه گذاری اميد توسط سامانه مجامع شرکت روکا برگزار گردید. مهم ترین موضوعاتی که در جلسه آنلاین مجمع شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد مطرح گردید می توان به مواردی از قبیل انتخاب

ادامه مطلب »

شرکت سیمان ایلام

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ایلام بر بستر آنلاین سامانه مجمع شرکت روکا برگزار گردید. با توجه به شیوه نامه های بهداشتی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ایلام توسط سامانه مجامع روکا در روز چهار شنبه مورخ 1400/02/29  برگزار شد. به

ادامه مطلب »

شرکت توليد برق ماه تاب کهنوج

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت توليد برق ماه تاب کهنوج توسط سامانه مجامع آنلاین روکا برگزار شد. پیرو شیوه نامه های بهداشتی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توليد برق ماه تاب کهنوج مورخ 1400/02/28 به صورت آنلاین بر

ادامه مطلب »