مانور و برگزاری پخش زنده مجمع پتروشیمی اصفهان توسط سامانه روکا

تیم متخصص روکا توانست پخش زنده مجمع پتروشیمی اصفهان را با موفقیت برگزار کند. این مجمع عمومی عادی که در تاریخ 31 شهریورماه سال جاری در محل همایش های پتروشیمی اصفهان برگزار شد توانست نظر مساعد مدیران پتروشیمی را به ارمغان آورد. ناظر محترم بورس نیز به صورت آنلاین نظاره گر این مجمع بود.