شرکت پتروشیمی اصفهان

 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت پتروشیمی اصفهان در نوبت دوم ، توسط سامانه روکا برگزار شد.

پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1399/06/31 که به حد نصاب نرسید، از کلیه سهامداران، وکیل و یا قائم مقام قانونی و … دعوت شد تا در ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1399/12/24 به صورت حضوری (تا 15 نفر) و آنلاین حضور به هم رسانند. از دستورات این جلسه می­توان به موارد زیر اشاره کرد: استماع گزارش هیئت مدیره و مدیر و بازرس قانونی، تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره، تعیین پاداش هیئت مدیره و … پرداخته شد. همچنین بر اساس رای گیری های به عمل آمده، اعضای هیئت رئیسه نیز انتخاب گردیدند. جزئیات این رای گیری در سایت کدال قابل مشاهده می­باشد.