شرکت نفت پارس

برگزاری مجمع فوق العاده شرکت نفت پارس توسط پلتفرم پخش زنده روکا

در این مجمع فوق العاده که در تاریخ 1400/05/31 توسط سامانه مجامع آنلاین روکا برگزار شد، به تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و تغییر موضوع فعالیت پرداخته شد. سهامداران محترم می­توانند با مراجعه به سایت codal.ir از ریز تصمیمات گرفته شده در این مجمع مطلع شوند.