شرکت مهرام

سرویس پخش زنده روکا مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مهرام را به صورت آنلاین برگزار کرد.

با استفاده از سرویس پخش زنده روکا، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مهرام در تاریخ 1400/4/28 برگزار گردید. در جلسه مجمع این شرکت به مباحثی همچون انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی، انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار، انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره صحبت شد. همچنین صورت‌های مالی این شرکت مورد تصویب قرار گرفت.