شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر (با نماد شوینده)، توسط سامانه مجمع آنلاین روکا در تاریخ 1400/01/25برگزار شد. در این مجمع که برای سال مال منتهی به 1399/09/30 بوده است به دستورات ذیل پرداخته شد:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت­های مالی دوره، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، انتخاب اعضای هیئت مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره. جزئیات این تصمیمات در سایت کدال قابل مشاهده می باشد.