شرکت سیمان هرمزگان

مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1399/08/30 شرکت سیمان هرمزگان ، در تاریخ 1399/11/26 در سالن پویش و توسط سامانه مجمع آنلاین روکا برگزار گردید. از دستورات این جلسه می توان به موارد زیر اشاره کرد: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت­های مالی دوره، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، انتخاب اعضای هیئت مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره. جزئیات این تصمیمات در سایت کدال قابل مشاهده می باشد.