شرکت سیمان عمران انارک

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان عمران انارک

در این مجمع که در تاریخ 1400/4/26 توسط سامانه روکا برگزار شد، به پرداخت سود عملکرد سال 1399 پرداخته شد. همچنین در این مجمع مقرر گردید که تا پایان مرداد ماه برنامه ریزی برای پرداخت سود به سهامداران انجام پذیرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به سایت شرکت سیمان عمران انارک مراجعه فرمایید.