شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سرویس پخش آنلاین روکا در تاریخ 1400/04/29 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه را برگزار کرد.

به کمک سامانه مجامع شرکت روکا در تاریخ 1400/04/29 مجمع عمومی عادی سالیانه متعلق به شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه برگزار شد. موضوعات بسیار زیادی در این مجمع مورد ارزیابی قرار گرفت از جمله آن ها می تواند به موارد زیر اشاره کرد:

  1. انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
  2. انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
  3. تعیین پاداش هیئت مدیره
  4. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  5. استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
  6. تصویب صورت‌های مالی منتهی به 1399/12/30.
  7. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره