شرکت توسعه اقتصادی آرین

در تاریخ 1400/04/22 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه اقتصادی آرین توسط سامانه مجامع آنلاین شرکت روکا برگزار گردید.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نماد بورسی وآرین متعلق به شرکت توسعه اقتصادی آرین با توجه به شیوه نامه های بهداشتی جهت حفظ سلامت سهامداران و بر بستر سامانه مجمع روکا به صورت آنلاین برگزار شد.