سامانه ثبت جلسات و اس ام اس روکا

در سامانه ی وب کنفرانس روکا این امکان وجود دارد که یک فرد بتواند جلسات را مدیریت، زمانبندی و ثبت کند. حال این امکان وجود دارد که اطلاعات مربوط به جلسات، از طریق پیامک و یا ایمیل به اعضای جلسه اطلاع رسانی شود. پس از زمانبندی و ثبت جلسه توسط فرد مسئول در شرکت مربوطه، کلیه اطلاعات لازم، از جمله تاریخ و ساعت برگزاری جلسه، شماره اتاق و رمز عبور به کلیه اعضای مجاز به شرکت در جلسه(در قالب پیامک و یا ایمیل) ارسال می گردد.