خدمات نورپردازی

Lighting services

بسیاری از سالن هایی که برای برگزاری رویدادهای آنلاین مورد استفاده قرار می‌گیرند، نور مناسبی برای تصویربرداری ندارند. در چنین مواقعی تیم روکا می‌تواند با استفاده از امکانات پیشرفته نورپردازی، تصویربرداری پخش زنده را انجام دهد. تیم روکا، تامین نور سالن را به شکلی انجام می‌دهد که حضار واقع در سالن بتوانند به خوبی تصاویر ویدئو پرژکتور را مشاهده کنند و در عین حال، کاربرانی که به صورت آنلاین رویداد را مشاهده می‌کنند تصاویر سالن و سخنرانان را با نور کافی دریافت کنند.