خدمات فیلمبرداری

Video Recording Services

یکی از دغدغه های اصلی سازمان ها، بانک ها و … جهت برگزاری مراسم آنلاین، نحوه و کیفیت تصویر برداری می‌باشد. تیم روکا می‌تواند با توجه به ابعاد سالن همایش/کنفرانس خدمات فیلمبرداری را از یک دوربین تا پنج دوربین به همراه تیم فیلمبرداری و کارگردانی حرفه ای، ارائه دهد. همچنین لازم به ذکر است برای ارائه هرچه بهتر خدمات فیلمبرداری از دوربین ها، میکروفن ها (رومیزی و وایرلس)، سوئیچرها و میکسرهای حرفه ای استفاده می‌شود.